Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Ανάδειξη Ανάδοχου για τις Εκτελεστικές Υπηρεσίες (Εσωτερικός Ελεγκτής)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για τις εκτελεστικές υπηρεσίες (εσωτερικός ελεγκτής) CPV 75111100-8 για χρονικό διάστημα ενός (1) ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου Συντήρησης για Εκτελεστικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για εκτελεστικές υπηρεσίες (Εσωτερικός Ελεγκτής) CPV 75111100-8 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου Συντήρησης του Δικτύου Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου συντήρησης του δικτύου επεξεργασίας νερού, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50400000-9) για χρονικό ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για την ετήσια ανάθεση σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την ετήσια ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή τις υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου Υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου υπηρεσιών από ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας (CPV 71317210-8) για χρονικό διάστημα ενός ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για την ετήσια Συντήρηση Ηλεκτρικών Πεδίων Μέσης Τάσης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου της ετήσιας  συντήρησης των ηλεκτρικών πεδίων μέσης τάσης (CPV 50532200-5),  προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ ...
Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων (υλικά CPV 24951230-6 προϋπολογισμού 2.108,00 € με Φ.Π.Α. και εργασία ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για τις υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7) της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu