Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων (CPV 33696300-8) (αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνόδου εξοπλισμού αναλυτών και ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Κεντρικού Συστήματος Πυρανίχνευσης και Εγκατάστασης Πυράντοχων Θυρών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Κεντρικού Συστήματος Πυρανίχνευσης και Εγκατάστασης Πυράντοχων Θυρών, προϋπολογισμού 59.623,82 ευρώ με Φ.Π.Α ...
Διαβάστε περισσότερα

Δ33/2018 Διακήρυξη για την προμήθεια στολών (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους Σύνολα Ρουχισμού (CPV 182222200-3) (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού) προϋπολογισμού: 4.989,62 € συμπεριλαμβανομένου ΚΑΕ ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Διακήρυξη Συνοπτικού Ομαδοποιημένου Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-ών για την προμήθεια Υδρογόνου, Αργόν, Ευγενών Αερίων, Αζώτου & Οξυγόνου, προϋπολογισμού 64.954,80€ ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu