Συνοπτικοί Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Ιατρικές Προμήθειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για Ιατρικές Προμήθειες (CPV 33192000-2) για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 55.865,47 € με ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Ετήσια Συντήρηση των Καυστήρων και των Λέβητων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ετήσια (άπαξ) συντήρηση των Καυστήρων και των Λέβητων (CPV 50531100-7), συνολικού ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια (CPV 42500000-1) και εγκατάσταση (CPV 51510000-0) Κλιματιστικής Μονάδας για την ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας από Ακτινοβολολία

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας από Ακτινοβολία (CPV 90721600-3) σε εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας - εμπειρογνώμονα ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια (CPV 42500000-1) και εγκατάσταση (CPV 51510000-0) Κλιματιστικής Μονάδας για την ...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Σ.Η.Δ.Ε., Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την Ν.Μ. Άργους, ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για την προμήθεια Εντύπων και Φύλλων για Ακτινογραφίες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια Εντύπων (CPV 22820000-4), Φύλλα για Ακτινογραφίες σπαστά (CPV  30197643-5) για ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Ανάδοχου για την προμήθεια Γραφικής ύλης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια Γραφικής ύλης (CPV 30192700-8), για ένα έτος,  προϋπολογισμού 16.690,00 € ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu